Baggrund Netværket Kontakt Artikler
”Anbefalingerne for RESILIENT selskabsledelse” giver et bud på, hvilke discipliner, udover Governance, de værdiskabende bestyrelser har indarbejdet i deres årshjul.

GOVERNANCE

KERNEN
Vindende central ide
MENNESKER
Vindende hold
STRATEGI
Vindende plan
EKSEKVERING
Få det til at ske
5
5
5
5
1. Formål
2. Værdier
3. Kernekompetencer
4. Ledelsesgrundlag
5. Løfter
1. Organisationsdesign
2. Engagement
3. Hold & Holddynamikken
4. Talent & Succesion
5. Incitamenter
1. Antagelser & Position
2. Kritisk Infrastruktur
3. Retning
4. Fortælling
5. Krisehåndtering
1. Eksistensberettigelse
2. Indsatser
3. Strategi-fremdrift
4. Fokus & Rolle
5. Bestyrelsesudvikling
Ved at arbejde med at institutionalisere dem, øges sandsynligheden for, at virksomheden styrker sin konkurrence-, modstands-, omstillings- og eksekveringskraft.